Καλωσήρθατε στο PRO-SKILLS


ένα πρόγραμμα που αφορά την προώθηση των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων ως βασικές προϋποθέσεις για τη Δια Βίου Μάθηση σε μη προνομιούχα κοινωνικά άτομα!

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στα παρακάτω:

  • Να προσεγγίσει τις μελλοντικές προκλήσεις για τη Δια Βίου Μάθηση
  • Να προωθήσει τις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες σε ενήλικες
  • Να παρέχει ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων για μη προνομιούχα κοινωνικά άτομα
  • Συγκρότηση και διασπορά μιας εκπαίδευσης πρακτικής κατεύθυνσης
  • Ενεργητικές μέθοδοι εκπαίδευσης που επικεντρώνονται στην πρακτική εμπειρία
  • Ευρωπαϊκή ανταλλαγή
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται με μη προνομιούχα κοινωνικά άτομα
  • Ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
  • Γενικότερα οφέλη που θα προκύψουν από μία ομάδα ατόμων διαφόρων εθνοτήτων και με διαφορετικές αρχές οι οποίοι είναι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση (Grundtvig) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δέκα εταίροι του προγράμματος προέρχονται από 8 Ευρωπαϊκές χώρες.