Tervetuloa PRO-SKILLS hankkeen sivuille


täällä käsitellään syrjäytyneiden ihmisten sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten taitojen kehittämistä, osana elinikäistä oppimista!

Tavoitteemme:

  • vastata elinikäiseen oppimiseen liittyviin tulevaisuuden haasteisiin
  • sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten kykyjen ja taitojen edistämien aikuisten parissa
  • edistää syrjäytyneiden aikuisten mahdollisuutta osallistua aikuiskoulutuksen tarjoamiin palveluihin
  • käytännönläheisen koulutuskonseptin levittäminen ja sen ymmärryksen lisääminen
  • aktiiviset ja kokemukselliset koulutusmetodit
  • kokemusten ja tiedon vaihtoa Eurooppalaisella tasolla
  • syrjäytynyneiden parissa toimivien ammattilaisten kouluttaminen
  • koulutuksen parissa toimivien päättäjien herkistäminen aiheelle
  • Poikkitieteellisen ja monikansallisen tiimin vahvistaminen


Projekti on osa European Lifelong Learning program (Grundtvig) ja se on Euroopan komission rahoittama. Projektin kymmenen partneria tulevat kahdeksasta eri maasta.