A Pro-Skills projektről

Napjainkban egyre nő az olyan nehéz szociális háttérrel küzdő emberek száma, akik vagy nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy csak nagyon nehezen találnak eredeti szakmájuknak megfelelő állást. A felnőttoktatás ezeknek az embereknek kíván lehetőséget nyújtani arra, hogy különböző képzéseken vegyenek részt, további szakképzettségek megszerzése érdekében.

A partner országok tapasztalatai szerint a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás ajánlotta lehetőségekkel általában azok élnek, akik már rendelkeznek valamilyen szintű szakképzettséggel. A szociálisan hátrányos helyzetűek közül különösen kevesen használhatják ki az ilyen jellegű lehetőségekkel, illetve gyakran nehézséget okoz számukra a képzések eredményes elvégzése. A szociális és egyéni készségek hiánya akadályként jelenik meg e célcsoport körében. A szaktudás és gyakorlati tudás mellett a szociális és egyéni kompetenciák olyan alapvető felnőttkori készségek, amelyek előfeltételei a formális és informális oktatásnak, a továbbtanuláshoz való hozzáférésnek és a képzések sikeres befejezésének. Ezen kívül ezek a tényezők fontosak az egyén társadalmi és kulturális identitásának fejlesztésében és megszilárdításában is, valamint elengedhetetlen feltételei a destruktív és addiktív viselkedési formákkal szembeni védelem kialakításának.

Az első Pro-Skills projekt

A partner országok által felvázoltak szerint az említett alapvető készségek sajnos ritkán kerülnek be a felnőttoktatási tantervekbe, így a felnőtteknek kevés lehetőségük adódik, hogy biztonságos körülmények között kipróbálják és gyakorolják ezeket. A Pro-Skills projekt ezt a hiányt kívánja pótolni.

A projekt időtartama: 2006. október – 2008. szeptember

Socrates hivatkozási szám: 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1PP

A projekt fontosabb történései:

  • Egy képzési koncepció kidolgozása, mely támogatja a szociális és egyéni készségfejlesztést a szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek körében: a résztvevők képessé tétele arra, hogy saját maguk tervezzék és valósítsák meg az élethosszig tartó tanulási folyamataikat. A szociálisan hátrányos helyzetű emberek formális és informális oktatás ajánlásaihoz való egyenlő hozzáférését célozta meg. A képzés egy aktív és tapasztalatokra összpontosító módszer mentén, a koncepció az önszabályozó, produktív, kooperatív és tapasztalat alapú tanulási megközelítés alapján került megvalósításra.
  • Képzési terv kiadása: a képzési terv kilenc nyelven jelent meg egy brosúra formájában és az Interneten. A publikáció tartalmazza a technikai háttér információkat, a képzés céljait, a képzés moduljait és előadásai (módszertan és tartalom), munkalapokat, valamint a pilóta tréningeket és értékelésük rövid leírását.
  • A pilóta tréning megvalósítása: a képzési terv mentén, négy projekt partner, különböző országokban történő példás megvalósításának köszönhetően a képzési terv ellenőrzése és optimalizálása megtörtént.
  • Európai workshop szakemberek számára: első lépésként egy Európai workshop szervezése valósult meg a multiplikátorok képzése és a képzési terv terjesztése érdekében. Ezt követte a nemzeti szintű képzés.
  • A döntéshozók érzékenyítése: a politikusok és más, a felnőttoktatásért felelős személyek érzékenyítése a szociális és egyéni készségek fontosságát illetően, a hosszú távú hatások elérése, a szociális és egyéni készségek tantervekbe, illetve képzési ajánlásokba történő integrálása érdekében. Ezért egy Európai konferencia került megvalósításra, mely a közvetlen kommunikáció és kapcsolattartás révén támogatta az intézmények, szakemberek és döntéshozók közötti tapasztalatcserét és együttműködést. A konferencia eredménye egy – a szociális és egyéni készségeket, mint az élethosszig tartó tanulás alap készségeit támogató – közös nyilatkozat kidolgozása.

Innováció:

A szociális és egyéni készségek figyelembevétele a tantervekben és képzési ajánlásokban: eddig, a szociális és egyéni készségfejlesztés ritkán jelent meg a felnőttoktatási tantervekben. Hivatkozva a Maslow által összeállított emberi szükségletek piramisára (1954), úgy véljük, hogy a „magasabb” célok, mint az oktatás, a foglalkoztatás és az önmegvalósítás nem valósulhatnak meg, ha hiányzik az alapvető szaktudás és az alapvető szükségletek kielégítése. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás ajánlotta lehetőségekkel általában azok élnek, akik már rendelkeznek valamilyen szintű szakképzettséggel. A szociális és egyéni készségek az alap és/vagy előkészítő képzési módszerek tantervének részévé kell, hogy váljanak, különösen a hátrányos helyzetű emberek képzési ajánlásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítását illetően.

A felnőttek szociális és egyéni készségeinek támogatása: a gyermekekre és serdülőkre összpontosító, a szociális és egyéni készségfejlesztésére fókuszáló megközelítések és projektek léteznek, ezek általában az egészségfejlesztés vagy az erőszak megelőzésével foglakoznak. Azonban ritkán veszik figyelembe, hogy a felnőttek és különösen a problémás alapfeltételekkel küzdő embereknek is szükségük lehet e készségek megszerzésének és fenntartásának támogatására. Különösen a szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek számára jelenthet akadályt a szociális és egyéni készségek hiánya a formális és informális képzésekhez való hozzáférésben vagy azok eredményes elvégzésében. Ez az akadály elhárul.

A felnőttek önszabályozó, produktív, kooperatív és tapasztalat alapú képzése: a fenntartható ismeretek és készségek támogatása szempontjából, úgy tűnik, hogy az önszabályozó, produktív, kooperatív és tapasztalat alapú képzés hatékonyabb, mint a hagyományos oktatási módszerek. Ezért a kidolgozott képzési terv tartalmazza a fenti megközelítés elemeit és alapelveit. A képzésen részt vevők inkább a tanulási folyamat alanyai, mint annak tárgyai, saját maguk szabályozzák tanulási folyamataikat. A képzés gyakorlati módja lehetővé teszi a felnőttek számára, hogy egy olyan biztonságos környezetben képezzék készségeiket, amely ritkán adatik meg számukra a valós életben. A szerepjátékok, a mindennapi élethelyzetek szimulációja biztosítja számukra az elsajátított készségek sikeres átvitelét a mindennapi életbe.

Az élethosszig tartó tanulás hatásai iránti érzékenyítés: a Pro-Skills nem csak egy megbízható képzési terv és egy meghatározott ideig tartó projekt megvalósítására koncentrált. A projekt további célkitűzése, valójában a hosszú távú hatások elérése a multiplikátorok képzése és különösen a felelős személyek érzékenyítése által. Ezért az Európai konferencia olyan politikusok és döntéshozóknak is szólt, akik felelősek a felnőttoktatás által ajánlott képzések kidolgozásáért, illetve a tantervek összeállításáért. Az Európai konferencia során egy nyilatkozat kidolgozására került sor, mely megjelent a sajtóban és a terjesztésre szánt érzékenyítő brosúrában.

Projektkoordináció

Centre de Prevention des Toxicomanies, Luxembourg (Luxemburg)

Zentrum für empirische pädagogische Forschung, Landau (Németország)

A projektben résztvevő partnerek

Azienda Sanitaria Locale di Milano, Milano (Olaszország)

Hochschule Fulda – University of Applied Sciences, Fulda (Németország)

Irti Huumeista Ry, Vaasa (Finnország)

Institute for Research and Development “Utrip”, Grosuplje (Szlovénia)

Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány, Nyíregyháza (Magyarország)

Protasi- Movement for another lifestyle, Patras (Görögország)

Wilde Bühne, Stuttgart (Németország)

Swiss Federation for Adult Learning, Nyon (Svájc)