Pro-Skills 2: Képzők-képzése koncepció

Miért a Pro-Skills folytatása, mely a képzők-képzése koncepcióra összpontosít?

Egyre több felnőtt körében hiányoznak az egyéni, szociális és menedzselési készségek, melyek a sikeres élethosszig tartó tanulás alap feltételeit képezik. Különösen a szociálisan hátrányos helyzetű emberek azok, akik kevésbé élhetnek a felnőttoktatás által kínált lehetőségekkel. Kevés olyan ajánlás létezik, mely lehetőséget ad a felnőtteknek az alapvető készségek védett környezetben történő elsajátítására. Ezen kívül az oktatók egy részénél olyan jellegű ismeret hiány tapasztalható, mely elengedhetetlen az említett készségek képzése esetében.

A Pro-Skills 2 célja a képzők érzékenyítése és továbbképzése a felnőttoktatás, az élethosszig tartó tanulás és a szociális munka területét illetően.

A korábbi Grundtvig „Pro-Skills” projektre alapozva, a képzők-képzése koncepció kidolgozásának célja az alapvető készségek fejlesztésével foglalkozó szakemberek érzékenyítése és továbbképzése. A koncepció, tartós és széles körű elterjesztése érdekében, a Pro-Skills 2 kifejezetten olyan vezető beosztású szakembereknek és intézményeknek szól, akik felelősséget vállalnak a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás területén, a végső célcsoporttal foglalkozó szakemberek alap-és felsőfokú képzéséért (hólabda-rendszer). E intézmények felelős tagjai részt vesznek egy – a képzési koncepció mentén kidolgozott – Európai tréningen, a regionális hálózatokat kialakításában, valamint képzők-képzése tréningeket szerveznek szoros együttműködésben a projekt partnerekkel. További célkitűzés a képzők-képzése koncepció bevezetése mind a munkahelyi tréningek, mind az általános szociális munkások és hasonló szakmák területén. Egy utolsó európai szintű találkozó lehetővé teszi a visszajelzést és a tapasztalatcserét.

A Pro-Skills koncepció magában foglalja a felnőttoktatás területén ismert innovatív megközelítéseket, mint az önszabályozott, produktív, kooperatív és tapasztalat alapú tanulás.

A projekt várhatóan eléri a koncepció széles körű és tartós megjelenését a szakemberek oktatásában és közvetve a felnőttoktatási ajánlásokban. A képzési koncepció és minden kapcsolódó szakanyag kilenc nyelven jelenik meg ezen a honlapon, ahol elérhető lesz a projekt lezárását követően is.

A projekt időtartama: 2010. december – 2013. május

A projekt száma: 509958-LLP-1-2010-1-DE-GRUNDTVIG-GMP

A projekt célkitűzései

 • Egy részletes képzők-képzése koncepció kidolgozása, mely magában foglalja
  • a Pro-Skills képzési tervet („Az élethosszig tartó tanulás alapját képező alapvető készségek támogatása”) és a végrehajtási stratégiákat
  • érzékenyítés az alapvető készségek iránti igény és a felnőttoktatás felelőssége, különösen a szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek körében felmerülő, ilyen jellegű igények támogatása érdekében
  • a Pro-Skills tréning minőségbiztosítási leírásának standardjai
  • a felnőttoktatás kompetenciái
  • Oklevél
 • A felelős képzők érzékenyítése és továbbképzése az Európai képzők-képzése tréning által; az élethosszig tartó tanulással foglalkozó külső szakértők bevonása a megfelelő szakmai háttér biztosítása érdekében; aktív munka a Pro-Skills koncepció használatával, kisméretű workshopok formájában; a képzési koncepcióval kapcsolatos visszajelzések, illetve tapasztalatcsere a résztvevők között.
 • A felnőttképzési és oktatási intézmények közötti regionális / nemzeti hálózatok kialakítása a szakemberek és az oktatók továbbképzése érdekében.
 • A képzők-képzése tréning nemzeti szintű megvalósítása együttműködésben a projekt partnerekkel és az Európai képzők-képzése tréning résztvevőivel; a képzési koncepció bevezetése mind az alapoktatásban oktatók továbbképzésébe, mind a szociálisan hátrányos helyzetű emberekkel, mint végső célcsoporttal foglakozók részére szervezet munkahelyi tréningek tematikájába.
 • A képzők-képzése koncepció tartós bevezetése a szociális munkásokat és hasonló szakmákat képző oktatási intézmények tantervébe.
 • Egy záró Európai szintű találkozó szervezése a további terjesztési lehetőségekkel kapcsolatos tapasztalatcsere érdekében.
 • A képzők-képzése koncepció széles körű elterjesztése a projektben részt vevő intézmények mellett, e szakterületen tevékenykedők egyéb szervezetek körében is.
 • A képzők-képzése tréning akkreditációja.
 • A felelős szakemberek és döntéshozók érzékenyítése az alapvető készségek, mint az élethosszig tartó tanulás alapja iránti igény és a felnőttoktatás felelőssége, különösen a szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek körében felmerülő, ilyen jellegű igények támogatása érdekében.

Innováció

Az alapvető készségek standardizált képzők-képzése koncepciója: eddig csak néhány nem standardizált képzési erőfeszítések ismertek az élethosszig tartó tanulás alapjait képező egyéni, szociális és önmenedzselési készségek támogatását illetően. A Pro-Skills 2 fejleszti ki az első standardizált képzők-képzése koncepciót ebben a témában.

Az alapvető készségek bevezetése a szakemberek számára szervezet alap és felsőfokú oktatás tanterveibe: a felnőttképzés, az élethosszig tartó tanulás és a szociális munka területén tevékenykedő számos szakember, még mindig nem ismeri fel a célcsoport körében megjelenő, az alapvető készségek képzése iránti igényét, illetve nem rendelkezik az ilyen jellegű igények kielégítéséhez szükséges tudással. A képzők-képzése tréning koncepciójának kidolgozása és az akkreditált koncepció, a már létező szakemberképzés és továbbképzés tanterveibe történő bevezetése által, a projekt erőteljesen támogatja az alapvető készségfejlesztő képzések tartós szerepeltetését a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás ajánlásaiban.

A hosszú távú hatásokra összpontosító érzékenyítés: a projekt célja elsősorban a hosszú távú hatások elérése a multiplikátorok (képzők-képzői) érzékenyítése és képzése, illetve különösen a szakembereknek kidolgozott alap és felsőfokú képzések tantervi ajánlásaiért felelős, vezető beosztású oktatási szakemberek és döntéshozók érzékenyítése által.

A képzők-képzése koncepció hólabda stratégiájának köszönhetően, a Pro-Skills 2 elősegíti a korábbi Pro-Skills projekt innovatív elemeinek tartós és széles körű elterjesztését, mivel a felnőttoktatásban, a képzési ajánlásokhoz való hozzáférés és sikeres kihasználás, valamint az innovatív pedagógiai és didaktikai módszerek /önszabályozó, produktív, kooperatív és tapasztalat alapú tanulás/, a felnőttek alapvető készségfejlesztésének alapját képezik.

Projektkoordináció

Zentrum für empirische pädagogische Forschung, Landau (Németország)

Irti Huumeista Ry, Vaasa (Finnország)

A projektben résztvevő partnerek

Azienda Sanitaria Locale di Milano, Milano (Olaszország)

Centre de Prevention des Toxicomanies, Luxembourg (Luxemburg)

Hochschule Fulda – University of Applied Sciences, Fulda (Németország)

Institute for Research and Development “Utrip”, Grosuplje (Szlovénia)

Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány, Nyíregyháza (Magyarország)

Protasi- Movement for another lifestyle, Patras (Görögország)

Swiss Federation for Adult Learning, Nyon (Svájc)