Dobrodošli na spletni strani projekta PRO-SKILLS


Gre za projekt, s katerim želimo spodbuditi promocijo socialnih in osebnih veščin pri socialno nepriviligiranih skupinah ljudi, ki so osnovni pogoj za vseživljenjsko učenje!

Usmerjamo se k:

 • soočanju s prihodnjimi izzivi na področju vseživljenjskega učenja
 • spodbujanju socialnih in osebnih veščin pri odraslih
 • enakovrednemu dostopu do ponudb za izobraževanje odraslih tudi za
  socialno nepriviligirane skupine ljudi
 • zasnovi in širitvi praktično usmerjenega izobraževalnega koncepta
 • aktivnim ter izkušenjsko usmerjenim izobraževalnim metodam
 • evropski izmenjavi
 • usposabljanju strokovnjakov, ki delajo s socialno nepriviligiranimi skupinami ljudi
 • senzibilizaciji odločevalcev na področju izobraževanja
 • pridobivanju znanja in izkušenj od interdisciplinarne in mednarodne skupine

Projekt je del evropskega programa vseživljenjskega učenja (podprogram Grundtvig) in je sofinanciran s strani Evropske komisije. Deset partnerjev projekta prihaja iz osmih evropskih držav.